Reserveer ook telefonisch! 054331158

ARTIKEL 1 VERZEKERING

De huurder en de erkende bestuurder(s) zijn als verzekerde opgenomen in de verzekering B.A. Deze dekt eventuele schade aan derden via de polis van de verhuurder. Al onze voertuigen hebben een burgerlijke aansprakelijkheid verzekering. Defecten toegebracht aan het voertuig door niet correcte behandeling van het voertuig zullen aan de huurder aangerekend worden. Schadevergoeding omwille van een defect of ongeval kan door de huurder niet geëist worden. Een bedrag van materiële schade tezamen veroorzaakt door een ongeval dat gebeurd is ten gevolge van een gebrek aan onderhoud of een eigen gebrek aan het voertuig is niet eisbaar.

ARTIKEL 2 ONGEVAL

Indien de huurder verantwoordelijk is voor een ongeval en dus niet in zijn/haar recht is, ongeacht of er derden bij betrokken zijn, zal hij/zij aansprakelijk worden gesteld voor de volledige financiële schade die de verhuurder hierdoor leidt.

ARTIKEL 3 AANGIFTE ONGEVAL

Ongevallen moeten door de politie worden vastgesteld. Indien dit niet mogelijk is, dient er een Europees aanrijdingsformulier te worden ingevuld.

ARTIKEL 4 PECHBIJSTAND

In geval van defect of ongeval EERST contact opnemen met: CHAVATTE – 054 33 11 58 of 0479 911 458 + Touring (zie map). Kosten van derden worden niet terugbetaald!

ARTIKEL 5 DOSSIER & EXTRA KOSTEN

Bij het niet in kennisstellen van een schadegeval bij afgifte van het voertuig, zijn alle kosten ten laste van de huurder. Bij een ongeval wordt een dossier kost van €150.00 aangerekend. Bovenop de dag/uur prijs, word er 0,25€ per km bijgerekend. Brandstof tank moet aangevuld worden voor teruggave. Bij het niet nakomen rekenen wij een administratiekost. Als waarborg vragen wij €250 te storten bij afhaling van het voertuig. Bij het naleven van de voorwaarden, ongeval en schadevrij, storten wij het bedrag terug.

ARTIKEL 6 VERANTWOORDELIJKHEDEN

De huurder neemt de volledige verantwoordelijkheid voor een correcte naleving van de verkeersvoorschriften. Verkeersovertredingen zullen steeds ten laste zijn van de huurder. De huurder neemt de verantwoordelijkheid voor de verzekering van zijn goederen tegen schade die kunnen voorkomen uit het transporteren. Schadevergoeding voor vervoerde goederen ten gevolge van de staat van het voertuig zelf zijn uitgesloten.

ARTIKEL 7 SCHADE AAN VOERTUIGEN

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig evenals aan de uitrusting en het toebehoren ervan, die tijdens de terbeschikkingstelling van het voertuig opgelopen wordt in zoverre deze schade niet op normale slijtage berust of door een verzekering gedekt is.

ARTIKEL 8 ANDERE NIET VERMELDE VOORWAARDENl

Het voertuig mag enkel verhuurd en bestuurd worden aan EEG onderdanen met een minimumleeftijd van 23 jaar. De ondertekening impliceert dat de huurder kennis genomen heeft van onze voorwaarden en er zich mee akkoord verklaart. Al onze voertuigen kunnen op zaterdag enkel per dag of per weekend gehuurd worden.